20 พฤษภาคม 2024
ประมูลร้านค้าโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์มีประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์หรือบุคคลภายนอกที่ขอใช้สถานที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุดราชการ

สามารถรับเอกสารการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้ที่ ห้องพัสดุ อาคารปาริชาติ (อาคาร 1) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565  ถึง  วันที่ 7 ธันวาคม 2565 และสามารถยื่นซองเสนอราคาการประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565  ถึง  วันที่ 7 ธันวาคม 2565  ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และดำเนินเปิดซองในวันที่ 8 ธันวาคม 2565
ในกรณีที่ ผู้ประมูลเสนอราคาประมูลในราคาเท่ากัน คณะกรรมการเปิดซองประมูล จะเรียกผู้ประมูลเสนอราคาประมูลเพิ่มจากราคาประมูลครั้งละ 10,000 บาท ผู้เสนอราคาประมูลที่ให้ราคาประมูลมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 092-247-9641 ห้องพัสดุโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม