19 กรกฎาคม 2024

ข่าวรับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2567

    

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียน BMS For Life ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรีย...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภทความถนัดด้านกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนักเรีย...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม