20 กรกฎาคม 2024

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวันรบ บุญนำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมมอบเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนสะอาด ตามโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้รูปแบบ BMS 4 Clean & BMS Goal Clean ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีห้องเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 68 ห้องเรียน และเพื่อสร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม