14 มิถุนายน 2024

เรื่องสำคัญ

สมัครร่วมแข่งขันฟุตบอล ประเพณีศิษย์เก่าเบญจมานุสรณ์ เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

ขอเชิญชวน "พี่น้องศิ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2567

    

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2567

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2...

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม