14 มิถุนายน 2024

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา ทาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” (Metaverse Go To School) หลักสูตร Metaverse Spatial รูปแบบ On-Site โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้จัดทำโครงการฯ โดยมี นางสาวเนตรนภา ทาเวชรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคตให้กับครู ในทุกระดับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม