14 มิถุนายน 2024

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวันรบ บุญนำ และนางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจง และทำความเข้าใจในการดำเนินงาน เรื่อง การจัดทำวารสาร วิดีทัศน์ความเป็นมา 30 ปี ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี “จากทุ่งดอนหว้า สู่เบญจมาฯ 3 ทศวรรษ” และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม