20 กรกฎาคม 2024

เดือน: กุมภาพันธ์ 2022

สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 26-27 กุมภา...

ตรวจ ATK นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์...

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุ...

จัดเตรียมชุด ATK และทำการตรวจโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 11 กุมภา...

วางแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันพุธที่ 2 กุมภาพัน...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม