4 ธันวาคม 2023

เดือน: ธันวาคม 2021

ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทับไทร ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่และเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

วันพุธที่ 29 ธันวาคม...

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 28 ธันว...

พิธีลงนาม พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (MOU)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวา...

สนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2564 ใ

วันที่ 11-12 ธันวาคม...

การอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

            ในวันที่...

ทุนการศึกษาพระครูธำรงธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดตะบกเตี้ย

ในการประชุมคณะกรรมกา...