14 มิถุนายน 2024

คู่มือดำเนินงาน “กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือ “กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Download this file (m1.pdf)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 795 kB

Download this file (m2.pdf)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  777 kB

Download this file (m3.pdf)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 753 kB

Download this file (m4.pdf)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 766 kB

Download this file (m5.pdf)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 810 kB

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม