14 มิถุนายน 2024

ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ท่าน คุณครูกมลชนก บันลือศรีสกุล ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน(แนะแนว) ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน โป่งนำ้ร้อนวิทยาคม โดยมี นายสุพร พงศ์วิฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโป่งนำ้ร้อนวิทยาคม ร่วมส่งและให้กำลังใจ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม