1 เมษายน 2023

อาคารเรียนและสถานที่

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวนทั้งสิ้น 6 อาคาร และสนามกีฬามาตรฐาน (สนามบาสเกตบอล , สนามมวย , สนามวอลเล่ย์บอล) คือ

 1. อาคารปาริชาติ ประกอบด้วย (เรียงจากด้านขวาไปซ้าย)
  1. ชั้น 1 มีห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องบริหารงาน ห้องแผนงาน ห้องวิชาการ ห้องบริการ
  2. ชั้น 2 มีห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
  3. ชั้น 3 มีห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ
  4. ชั้น 4 มีห้องเรียนไร้พรมแดน ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
 2. อาคารราชพฤกษ์ ประกอบด้วย (เรียงจากด้านซ้ายไปขวา)
  1. ชั้น 1 ห้องปกครอง ห้องโสตฯ
  2. ชั้น 2 ห้องพักครูวิชาภาษาไทย ห้องเรียน
  3. ชั้น 3 ห้องพักครูวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน
  4. ชั้น 4 ห้องเรียน
 3. อาคารอินทนิน ประกอบด้วย
  1. ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม ห้องพักครูการงาน และห้องคหกรรม
  2. ชั้น 2 ห้อง
  3. ชั้น 3 ห้อง
  4. ชั้น 4 ห้อง
 4. อาคารราชาวดี ประกอบด้วย
  1. ชั้น 1 ห้องเสริมสวย ห้องเพื่อนใจวัยรุ่น ห้องสมุด
  2. ชั้น 2 ห้องกิจกรรม ห้องเรียน
  3. ชั้น 3 ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4. ชั้น 4 ห้องพักครูวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  5. ชั้น 5
  6. ชั้น 6
 5. หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์ ประกอบด้วย
  1. ชั้น 1 โรงอาหาร ห้องเรียนวิชาคหกรรม
  2. ชั้น 2 หอประชุมใหญ่
 6. อาคารประกอบ ร้านสหกรณ์ ห้องสอนวิชาศิลปะ
 7. สนามกีฬาโรงเรียน ประกอบด้วย
  1. ห้องพักครูวิชาพลศึกษา
  2. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน
  3. สนามบาสเกตบอล
  4. สนามวอลเล่ย์บอล
  5. สนามเปตอง

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม