14 มิถุนายน 2024

อาคารปาริชาติ

 

อาคารปาริชาติ ประกอบด้วย (เรียงจากด้านขวาไปซ้าย)

  1. ชั้น 1 มีห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องบริหารงาน ห้องแผนงาน ห้องวิชาการ ห้องบริการ
  2. ชั้น 2 มีห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
  3. ชั้น 3 มีห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ
  4. ชั้น 4 มีห้องเรียนไร้พรมแดน ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม