13 มิถุนายน 2024

ศิลปศึกษา

 

นางสาวไพเราะ ทองคำ
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเตือนใจ  มูลยะ
ครู ค.ศ.2

นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
ครู ค.ศ.3


นายนิธิกร  พานทอง
ครู ค.ศ.2
นางสาวบรรณพร  มังกร
ครู ค.ศ.2

นายธวัชชัย  พิชัยยันต์
ครู ค.ศ.1

นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
ครู ค.ศ.2
นางสาวร่มธรรม  โคตรวงศ์
ครูผู้ช่วย

 

นายพงษ์เทพ  แสงสาลี
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม