1 เมษายน 2023

ศิลปศึกษา

 

นางสาวเตือนใจ มูลยะ
ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอัษฎา  จรัลชล
ครู ค.ศ.4

นางวนิดา  ชีพสมุทร
ครู ค.ศ.3

นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
ครู ค.ศ.3

นายนิธิกร  พานทอง
ครู ค.ศ.2

นางสาวไพเราะ ทองคำ
ครู ค.ศ.1

นายธวัชชัย พิชัยยันต์
ครู ผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม