14 มิถุนายน 2024

บริหารงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภทความถนัดด้านกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนักเรีย...

การติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ 0, ร และมส. สหวิทยาเขตบุษราคัม

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์...

กิจกรรมเปิดบ้านราชาวดี “วิถีนวัตกรรม เลิศล้ำพหุปัญญา จิตอาสาเพื่อชุมชน”

วันอังคารที่ 30 สิงห...

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน โครงการ “希望之星 8 ค้นฟ้าคว้าดาว ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาค...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม