19 พฤษภาคม 2024

บริหารงานทั่วไป

เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 25 ตุลา...

ได้รับความอนุเคราะห์ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่่ 25 ตุล...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 17 ตุลา...

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม