14 มิถุนายน 2024

เดือน: กรกฎาคม 2022

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กร...

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ (ว.17)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม...

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎ...

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม