20 พฤษภาคม 2024

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานจัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายพิพัฒน์ พิทยาพิบูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะที่ปรึกษา ในการนี้ ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ฯ โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม