20 พฤษภาคม 2024

การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 การประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่2

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายวันรบ บุญนำ และนางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 (การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่2) โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (ประธานคณะกรรมการ) ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และ นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี(กรรมการและเลขานุการ)
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม