20 พฤษภาคม 2024

ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นำโดยนางสาวเนตรนภา ทาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และนายอโนชา สินธุนาคิน นายธนกร นาคปัญญพินิจ ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมงานและ ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ” เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 12 ” ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 คน คือ นายรามิล ชั้น ม.4/6 น.ส.สุภัสสรา กระวิน ชั้น ม.5/6 ซึ่งได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL CHANTHABURI รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันต่อระดับภาคทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง และนางสาวศรินยา หงษ์ทอง ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม