5 ธันวาคม 2023

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 การประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่2

วันอังคารที่ 28 กุมภ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียน BMS For Life ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรีย...