5 ธันวาคม 2023

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 (ภาคค่ำ)

วันที่ 28 กรกฎาคม 25...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 (ภาคเช้า)

วันที่ 28 กรกฎาคม 25...

กิจกรรม นำเสนอโครงร่างวิจัย 3 บท งานมหกรรมวิชาการ “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด วิถีคุณภาพ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 25...

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม พ....