14 มิถุนายน 2024

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 17 ตุลา...

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุล...

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม