1 เมษายน 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียน BMS For Life ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ห้องเรียนแห่งชีวิต” BMS FOR LIFE”

หลักสูตรทวิภาคีประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิซาธุรกิจค้าปลีก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


ห้องเรียนภาษาจีน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม