14 มิถุนายน 2024

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบุคลากรครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดยว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบุคลากรครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาววราพร พุ่มโพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ 2.นางสาวสุนันทา รอดโต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.นางสาวนงศมน กำเนิดเกาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4.นางสาวจิราพร ธรรมปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ 5.นายกฤตภาส วงศ์ใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 6.นางสาวกิมเอ็ง วงศ์วารี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ7.นางสาวเมทินี รำพึงสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ(คศ.2) ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว17 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวพลอยจันทร์ สุขสบาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม