5 ธันวาคม 2023

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มารดาของนางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ณ วัดวังท่าช้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยความอาลัย และขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง

About Author