30 กันยายน 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวันรบ บุญนำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายไพรินทร์ ภานานันท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร พร้อมด้วย นางนิศารัตน์ ปทุมมาศ นายโกวิท สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร และคณะครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเยี่ยมชมด้านการจัดการเรียนรู้ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานของห้องเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสายชั้น เข้าร่วมการประกวด การตัดสินผลระดับช่วงชั้น และระดับโรงเรียน ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม