30 กันยายน 2022

กิจกรรม ค่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์ , นางสาวเนตรนภา ทาเวช , นายวันรบ บุญนำ และนางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการ คณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับหน่วยงานศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม