30 กันยายน 2022

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม