30 กันยายน 2022

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม