20 พฤษภาคม 2024

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบรีได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าช้าง ในการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวันรบ บุญนำ นางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม