4 ธันวาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-ครูต่างชาติ

About Author