1 เมษายน 2023

ภาษาต่างประเทศ

 

 

ครูกิมเอ็ง วงศ์วารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
ครูจงรักษ์ หนองริมบ้าน
ครู คศ.3
ครูมัลลิกา พานิชเจริญ
ครู คศ.2
ครูนงศมน กำเนิดเกาะ
ครู คศ.2
ครูสุวารี พงษ์ศรี
ครู คศ.2
ครูอารยา ผลประพฤติ
ครู คศ.2
ครูเจนจิรา บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูปรีชญา  ริมราง
ครู คศ.1
ครูระรินทิพย์ รัตนวิระกุล
พนักงานราชการ
ครูพลอยจันทร์ สุขสบาย
ครู คศ.1
Mr.Gilmore Dale
English Teacher

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม