14 มิถุนายน 2024

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข่าวที่คุณอาจพลาดชม