29 มกราคม 2023

การติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ 0, ร และมส. สหวิทยาเขตบุษราคัม

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวเนตรนภา ทาเวช นายวันรบ บุญนำ นางลลิตา สมศรี นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์” โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สหวิทยาเขตบุษราคัม เข้ารับการติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ 0, ร, และมส. โดยมี นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนติด 0, ร และ มส. และนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น รวมถึงการดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนได้มีผลการเรียนที่ดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม