20 พฤษภาคม 2024

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมด้วยชมรมอดีตครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรีตราด มาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม