30 กันยายน 2022

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการ และคุณครูอโนชา สินธุนาคิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม