30 กันยายน 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางลลิตา สมศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในการนี้ นายวัชรลักษณ์ ตากใบ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ และนางดวงพร ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร และคณะครูโรงเรียนสิรินธร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้ง 4 กลุ่มบริหารในครั้งนี้จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม