1 เมษายน 2023

ประชุมประธานและเลขานุการ สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และนางบงกช  พูลเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดทำโครงการมหกรรมวิชาชีพนักเรียนจันทบูร 2564 (EDU CHAN FAIR 2021) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม