14 มิถุนายน 2024

กลุ่มบริหารงานทั่วไปเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดเรียนช่วงโควิด 19

งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดสถานที่ก่อนเปิดเรียนช่วงโควิด 19

 

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม