20 พฤษภาคม 2024

อาคารอินทนิน

อาคารอินทนิน ประกอบด้วย

  1. ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม ห้องพักครูการงาน  ห้องน้ำดื่มราชาวดี และห้องคหกรรม
  2. ชั้น 2 ห้อง
  3. ชั้น 3 ห้อง
  4. ชั้น 4 ห้อง

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม