4 ธันวาคม 2023

ห้องเรียนความสามารถพิเศษ

 คำชี้แจ้งก่อนการสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (คลิกเพื่ออ่าน)

——————————————————————————————————————————————————–

🏅🏅 ประกาศรับสมัครนักเรียน กรณีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี-ศิลปะ และ กีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566🏅🏅
▪️ ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา : รับ ม.1 และ ม.4
▪️ ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี-ศิลปะ : รับเฉพาะ ม.4
📗 11-12 มีนาคม 66 รับสมัครกรณีความสามารถพิเศษ 📗
⚠️ กำหนดการอื่น ๆ ตามประกาศแจ้ง ⚠️
—————————————–
📌 link สำหรับการสมัครกรณีความสามารถพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบผลการรับสมัคร

—————————————–
📌 link สำหรับดาวน์โหลดหนังสือรับรองความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
➡️ : ดาวน์โหลด
📌 link สำหรับดาวน์โหลดหนังสือรับรองความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ-ดนตรี
➡️ : ดาวน์โหลด
—————————————–
⚽️🏸🥊 เตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ ครบถ้วน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครออนไลน์ และเป็นการรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของนักเรียนเองค่ะ 🥋🏀🎱
‼️‼️ เปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบความสามารถพิเศษ จากห้องโสตทัศนศึกษา เป็น หอประชุม เอก วรรณทอง