13 มิถุนายน 2024

สุขศึกษา-พลศึกษา

 

วันเฉลิม  รอดบำเรอ
ครู ค.ศ.2
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูนิยม ผาเพชร
ครู ค.ศ.3
ครูวัลลภา ชนะกาญจน์
ครู ค.ศ.3
นางลัดดา  ธรรมคงทอง
ครู ค.ศ.3
ครูภาวินี ฟูคณะ
ครู  ค.ศ.1
นายสิทธิกร  แสงเดือน
คครู  ค.ศ.1

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม