14 มิถุนายน 2024

ภาษาไทย

 

 

นางสาวสมรักษ์  พรมโชติ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู ค.ศ.2
ครูไพฑูรย์  เนียมละออง
ครู ค.ศ.3
ครูกรุณา  ขจรชีพ
ครู ค.ศ.3
ครูปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
ครู ค.ศ.2
ครูอริศษรา อุ่มสิน
ครู ค.ศ.2
นางธัญทิพา คำจูมจัง
ครู ค.ศ.3
นางสาวศิริลักษณ์  โกปิยนันท์
ครูผู้ช่วย

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม