20 พฤษภาคม 2024

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบุคลากรครูที่ผ่านการประเมินครูผู้ช่วย เลื่อนเป็นครู คศ.1
ขอแสดงความยินดีกับเนื่องในโอกาสบุคลากรครูทั้ง4 ท่านได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
แจกหนังสือ 2/2564
การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
MOU
สอบครูกรณีพิเศษ
ปีใหม่
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ครั้งที่ 4256
ATK
30 ปี เบญจมา
ครูเก่า
ATK ครู
จิตอาสา
ดูงานคลองใหญ่วิทยาคม
ติว GAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ค่าย Hotspot Teacher at Chanthaburi
รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ส่งผู้บริหาร
เกษียณ 64

ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี


5 ธันวา 63
รับรองลลิตา
ปลุกเสกเหรียญ ร.5
29 ปี เบญจมาฯ
5 ธันวาคม


กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
28 ปี เบญจมานุสรณ์
ประชุมผู้ปกครอง 1/2563
กิจกรรมวันเเม่
รับคณะศึกษาดูงาน
รับคณะศึกษาดูงาน
กอตปน
งานเกษียณ 2562
ภาษาพาทัวร์
รับคณะศึกษาดูงาน
งานบวงสรวง “เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” รุ่นสร้างสุข
ต้อนรับรองวัลลภ


พิธีมอบเกียรติบัตรคนดี


วันครู
วันไหว้ครู 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรความดี
ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนแลกเปลี่ยนชาวฟิลิปปินส์ ภาคเรียนที่ 1/2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 12 ก.ค. 2562
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติ
วันสุนทรภู่
ราชาวดีสัมพันธ์ “รดน้ำดำหัว” EP.3
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปี 2561
รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
เวทีนำเสนอผลงานนักเรียน IS
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวณัฏฐิญา สุขเสงี่ยม จาก รร สวนกุหลาบ ชลบุรี
โครงการร้อยใจสร้างรั้วป้องกันยาเสพติดเเละอาชญากรรมในชุมชนเพื่อสังคมปลอดภัย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรบือพิทยาคาร
วันงดสูบบุหรี่

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม