19 กรกฎาคม 2024

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบออนไลน์ ม.4

📣ยืนยันสิทธิ์” เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ทุกห้องเรียน)📣
🗓 วันที่ 27-28  มีนาคม 2567 รายงานตัวและการยืนยันสิทธิ์ 🗓
วิธีการยืนยันสิทธิ์
1. กด 📌 https://forms.gle/otU3eULvDzPaE2Ss9  ยืนยันสิทธิ์ และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์
2.ตรวจสอบข้อมูลหลังยืนยังสิทธิ์ 📌 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXajcWiTFAm_mo-3VxNGfce0BxtRV7IZQl7PL1uYzUE/edit#gid=1694898115
3. หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว ชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2567
    📌 https://schoolbillingdev31.com/SBBMS/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx
    📌 สอบถามเพิ่มเติม : 092-2479637 ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ

4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์
หมายเหตุ : หลังจากนั้นเตรียมเอกสารและนำมาในวันมอบตัว
———————————
⚠️เวลาเปิดระบบยืนยันสิทธิ์ : 28 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น.
⚠️เวลาปิดระบบยืนยันสิทธิ์ : 29 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น.
———————————

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567  “มอบตัวนักเรียน”  ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
*นักเรียนจะต้องมามอบตัวด้วยตนเองและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามประกาศหากไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม