1 เมษายน 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภทความถนัดด้านกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
ประเภทความถนัดด้านกีฬา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
ประเภทความถนัดด้านดนตรี นาฎศิลปั และศิลปะ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม