20 พฤษภาคม 2024

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวันรบ บุญนำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระยะที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กับนักเรียน สู่ความยั่งยืนในการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือน ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม