20 กรกฎาคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์หรือบุคคลภายนอกที่ขอใช้สถานที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุดราชการ

คณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้ดำเนินการเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

จึงขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา และ นางสาวนฤมล หลิวทวีสีประกาย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งเสนอราคาการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จำนวน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้า

หลักฐานการตรวจสอบการเสนอราคา

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม