20 กรกฎาคม 2024

ต้อนรับคณะการติดตามตรวจเยี่ยม (Site Visit) และประเมินพัฒนาการระดับ OBECQA

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม (Site Visit) และประเมินพัฒนาการระดับ OBECQA โดยมี นายสมชัย ชวลิตธาดา
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก และนางสาวกนกวรรณ โกนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมยาตรา ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวเนตรนภา ทาเวช นายวันรบ บุญนำ นางลลิตา สมศรี และนายปรีตินัส จันทรากานตานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะการติดตามตรวจเยี่ยม (Site Visit) และประเมินพัฒนาการระดับ OBECQA ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม