19 กรกฎาคม 2024

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินงานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ค่าย Hotspot Teacher at Chanthaburi ในโครงการขยายผลหลักสูตรต้นแบบ : ครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน เพื่อสนองแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายณัฐกร สอนวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวธนภร อินต๊ะสิน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางร่มแก้ว อยู่เกิด ครู โรงเรียนนายายอามพิทยาคม นางสาวฉัตริยา วิศวกรสกาว ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา และนายภาธรณ์ สิรวรรธกุล ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม